Veilig naar school

Veilig naar school

Bij ons op school zorgen we er samen voor dat we een fijne tijd hebben met elkaar.

Veilig met De Kroevert

Onze school is een gemoedelijke dorpsschool, waarbij iedereen elkaar kent en we korte lijntjes houden. De ouders zijn zeer betrokken bij onze school en dragen bij aan de veilige sfeer op De Kroevert. We geven onze kinderen de kennis en de tools mee om zelf veilige keuzes te leren maken. Dit gaat niet alleen om bijvoorbeeld verkeerslessen, maar ook om mediawijsheid, omgang met elkaar, pesten, samenwerken, vriendschap en ga zo maar door. Want veiligheid draait om meer dan een veilig gebouw en veilig verkeer. Het gaat ook om de manier waarop we met elkaar communiceren, dat we elkaar in onze waarde laten en dat we respectvol met elkaar omgaan.  

Veilig met Dynamiek

Dynamiek Scholengroep wil dat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Dit betekent dat er in de verkeerssituaties rondom alle Dynamiekscholen rekening wordt gehouden met schoolgaande kinderen. Op deze manier kunnen al onze leerlingen op een veilige manier op school komen. Tegelijkertijd betekent een veilige school voor ons ook dat er gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat. We willen dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en we geven aan onze leerlingen mee hoe belangrijk het is om iedereen te accepteren zoals hij of zij is. We willen zorgen voor inclusief onderwijs waarbinnen leerlingen zich gezien voelen en weten dat ze erbij horen. De leerlingen moeten zich ook onderling veilig voelen en hier dragen we aan bij door onze leerlingen te leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.