Ons onderwijs

Ons onderwijs

Vanuit onderwerpen die bij onze kinderen leven, geven we samen vorm aan ons onderwijs.

Ons onderwijs

We staan voor open onderwijs. Onderwijs voor al onze kinderen, onderwijs dat past bij hun behoeftes, onderwijs waarbij we de wereld naar binnen halen en zelf erop uitgaan. Onderwijs dat uitdaagt, dat prikkelt, dat voldoening biedt, waarbij overwinningen gevierd worden. Onderwijs dat zorgt voor gelukkige kinderen die vertrouwen hebben in zichzelf en in de toekomst.

Onderwijs maken we samen

Bij De Kroevert staat samenwerking centraal. Kinderen leren met en van elkaar en ook het team leert elke dag. In de klas, maar ook binnen het team gaan we voor een open communicatie. We gaan het gesprek aan met elkaar en zorgen ervoor dat we ons kunnen uiten. Dit geldt ook voor ons contact met ouders, met de kinderopvang en met andere partners. Onze kinderen staan er nooit alleen voor en dat willen we ze ook meegeven.  

Kinderen kunnen al best wel veel zelf en we willen ervoor zorgen dat ze dit zelf ook inzien. Dit doen we door ons onderwijs niet alleen door het team in te laten vullen, maar ook de kinderen hierbij te betrekken. Het gevoel dat je mee mag en kunt denken en eigen inbreng hebt, zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid. Dat willen we bij onze kinderen stimuleren. Natuurlijk is de leerkracht altijd degene die richting geeft aan het lesgeven, maar er wordt serieus naar de inbreng van onze leerlingen geluisterd.  

Jezelf mogen zijn

Op De Kroevert mogen we onszelf zijn. We respecteren elkaar en we leren de kinderen dat het goed is om te zijn zoals je bent. Aan de sociaal-emotionele kant van het onderwijs besteden we dan ook ruim aandacht. Door samen te werken, leren kinderen dat iedereen anders is en dat ook iedereen andere kwaliteiten heeft. Daarnaast ontdekken ze wat hun eigen kwaliteiten zijn. En wat ze leuk vinden om te doen.  

Jezelf mogen zijn betekent ook dat je op je eigen niveau mag leren. Onze leerkrachten kijken samen naar kinderen. Op basis van de behoeften van de leerling bepalen we de stappen die gezet gaan worden. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en de ouders en indien nodig met externe partners.

Belevingswereld

Bij de vormgeving van ons onderwijs houden we rekening met de belevingswereld van onze kinderen. Waar zijn ze mee bezig? Wat vinden ze interessant? Door vanuit die onderwerpen te starten, voegen we betekenis en context toe aan de nieuwe informatie die de leerlingen krijgen. Leerlingen leren niet alleen nieuwe dingen, ze leren ook hoe die dingen zich verhouden tot de rest van de wereld, wat ze aan nieuwe informatie hebben en hoe ze die informatie kunnen gebruiken.  

Lessen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen versterken de intrinsieke motivatie van kinderen om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Om te ontdekken, vragen te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan. Juist door die belevingswereld willen we de buitenwereld naar binnen halen en willen we de kinderen enthousiasmeren om naar buiten te gaan. Om hun creativiteit los te laten en te leren zonder dat ze zelfs maar doorhebben dat ze aan het leren zijn. Want leren is leuk.  

Continurooster 

Binnen De Kroevert werken we met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen alle dagen van 08.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan, met uitzondering van woensdag. Dan gaan de kinderen van 08.30 uur tot 12.15 uur naar school. Groep 1 t/m 4 heeft ook op de vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur. De kinderen lunchen (met uitzondering van woensdag) op school. De leerlingen van de onderbouw eten samen in het extra lokaal. De leerlingen van de bovenbouw kunnen kiezen waar ze eten (groep 5-6, groep 7-8 of op de gang). Als het goed weer is, eten we lekker buiten. 

DagLestijden onderbouwLestijden bovenbouw
Maandag08.30-14.3008.30-14.30
Dinsdag08.30-14.3008.30-14.30
Woensdag08.30-12.1508.30-12.15
Donderdag08.30-14.3008.30-14.30
Vrijdag08.30-12.0008.30-14.30

Voor de lunch nemen de kinderen hun eigen eten en drinken mee. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. De lunchtijd is geen lestijd voor de kinderen, maar een moment van ontspanning. Er wordt tijdens het eten (voor)gelezen, samen gekletst of een filmpje gekeken. Na het eten spelen de kinderen nog 15 minuten buiten.