Gezond naar school

Gezond naar school

Bij ontdekkend leren hoort ook erop uit trekken. We blijven niet hele dagen binnen zitten, maar besteden ook aandacht aan voldoende afwisseling tussen het werken op een Chromebook en bewegend leren, activiteiten buiten, beweging en gezonde voeding.

Gezond met De Kroevert

Op De Kroevert wordt veel aandacht besteed aan beweging. We stimuleren gezond eten en voldoende beweging en we sporten twee keer in de week. Ook in de pauze moedigen we onze kinderen aan om buiten te spelen, te klimmen en te klauteren. De kinderen eten op school en we stellen kaders rondom wat wel en niet meegenomen mag worden, om gezond eten te stimuleren. En we hopen dat ouders samen met hun kinderen zorgdragen om gezond eten mee naar school te nemen. Een andere manier waarop we bezig zijn met een gezonde leeromgeving is onze aandacht voor groen in (en buiten) de klas. Een goed zuurstofgehalte is erg belangrijk om goed te kunnen werken.

Gezond met Dynamiek

Een gezonde jeugd is de basis voor een gezonde toekomst. De scholen binnen Dynamiek Scholengroep dragen bij aan de gezondheid van alle leerlingen door te zorgen voor een gezond leerklimaat. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende tijd in de frisse lucht doorbrengen en voldoende beweging krijgen. We zorgen er dan ook voor dat alle kinderen genoeg buiten zijn en de ruimte krijgen om te bewegen en te spelen. Daarnaast vinden we dat kinderen onderwezen moeten worden over gezond leven. Hoe doe je dat eigenlijk? Welk eten is gezond en wat is ongezond? Waar ligt dat aan? Door de leerlingen zelf aan het denken te zetten, willen we ervoor zorgen dat leerlingen niet alleen leren hoe ze gezond kunnen leven, maar ook het waarom erachter leren begrijpen.