Voor ouders

Voor ouders

Vind hieronder en via ISY alle informatie die voor jou als ouder belangrijk is.

Ouderportaal Op De Kroevert gebruiken wij ISY om ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Verder lezen

Kom een kijkje nemen! Voorafgaand aan het schooljaar dat je kind vier wordt, krijg je een uitnodiging om een afspraak te plannen voor een persoonlijke rondleiding en kennismaking met onze school.
Verder lezen

Veilig naar school Bij ons op school zorgen we er samen voor dat we een fijne tijd hebben met elkaar.
Verder lezen

Gezond naar school Bij ontdekkend leren hoort ook erop uit trekken. We blijven niet hele dagen binnen zitten, maar besteden ook aandacht aan voldoende afwisseling tussen het werken op een Chromebook en bewegend leren, activiteiten buiten, beweging en gezonde voeding.
Verder lezen

Kinderopvang Op De Kroevert wordt voor- en naschoolse opvang geboden door kinderopvang ‘t Nest. We werken in het gebouw intensief samen.
Verder lezen

Privacy en AVG Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan.
Verder lezen