Veiligheid


Naar de schoolgids index


De speeltoestellen op de speelplaats worden jaarlijks gekeurd, de toestellen in de gymzaal één keer en er vindt jaarlijks een ontruimingsoefening plaats. Mochten er toch incidenten plaats vinden, worden deze geregistreerd. Deze registratie wordt geëvalueerd en er worden indien nodig, maatregelen genomen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids