Identiteit


Naar de schoolgids index


“De Kroevert” is een moderne katholieke school. We werken met de parochie samen om het Vormsel en de Eerste Heilige Communie vorm te geven. De Communie en het Vormsel behoren in eerste instantie tot de verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschap. Het initiatief ligt bij de ouders. “De Kroevert” besteedt aandacht aan de feesten en faciliteert de initiatieven van ouders en parochie binnen de grenzen van haar mogelijkheden. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt van de school dat de kinderen die niet de Communie of het Vormsel doen, eveneens bij de voorbereidingen kunnen worden betrokken.

Belangrijk vinden we dat er een goede samenwerking is met de ouders. We proberen een laagdrempelige school te zijn, waarbij we als school een actieve houding hebben en ouders zoveel mogelijk informeren. We vinden het prettig als ouders vragen hebben ze deze met ons delen.

Niet alleen met de ouders proberen we een goed contact op te bouwen, maar ook met andere instanties, die direct of indirect met de school te maken hebben. Hierbij moet je o.a. denken aan de parochie, de gemeente, de inspectie, de andere gebruikers van de BMV, kinderopvang Het Nest, Biblio-NU, de collega-scholen, de schoolbegeleidingsdienst etc.

Om de onderlinge band tussen de kinderen te bevorderen, werken we met een goede methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling, die structureel wordt ingezet. Op school worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet om een goede samenwerking tussen de kinderen te bevorderen.

Het voornaamste uitgangspunt daarbij is dat ieder mens anders is, maar dat iedereen er zonder uitzondering bij hoort. Wij staan open voor iedereen, omdat wij van elkaar kunnen leren. Wij vinden het belangrijk dat er een hechte onderlinge band is, zowel op onze school als in onze gemeenschap.

De school heeft hierin een taak en verantwoordelijkheid.

Omdat je in een echte gemeenschap voor elkaar zorgt, is het onze taak de kinderen zorg voor de zwakkeren bij te brengen. Dit doen we onder meer door acties te initiëren die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Zo tonen we daadwerkelijk onze solidariteit met anderen doordat we ons inzetten voor goede doelen.

Incidenteel komt het ook voor dat we extra geld inzamelen wanneer er ergens in de wereld een grote (natuur)ramp is gebeurd.

Aandacht voor de dialoog met andere culturen en religies vinden we op “De Kroevert” van belang om wederzijds respect op te bouwen. We besteden aandacht aan de wereldgodsdiensten. Verder zorgen we er voor dat de kinderen geen vooroordelen hebben en dat ze respect hebben en tonen voor mensen die anders denken of anders zijn dan zijzelf. Dit laatste doen we voornamelijk door gesprekken hierover te voeren.

Ook kijken we naar het jeugdjournaal en vinden er nagesprekken plaats over datgene wat ze gezien hebben.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids