Het klimaat van de school


Naar de schoolgids index


De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor zijn welbevinden. Wij streven er naar om op school een zodanige sfeer te scheppen, dat kinderen zich er thuis en veilig voelen. Dan pas kan een kind zich ontwikkelen.

Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen. We denken hierbij aan:

  • zelfvertrouwen opbouwen;
  • zelfkennis verwerven;
  • verantwoordelijkheid durven nemen.

Dit alles zijn eigenschappen die noodzakelijk zijn voor elk kind om tot zelfontplooiing te komen.

Ook hechten we waarde aan:

  • positief gedrag aanleren;
  • leren omgaan met elkaar;
  • verdraagzaam zijn;
  • kennis opdoen van andere culturen, andere opvattingen.

Heel belangrijk vinden wij het dat kinderen zich van jongs af aan een eigen mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Wij vinden het verder heel belangrijk dat kinderen alle mogelijkheden die zij hebben, leren te benutten. Dit betekent dat wij als team proberen elk kind zich zo volledig mogelijk te laten ontwikkelen.

  • Dat de meetlat niet voor elk kind even hoog ligt, wordt geaccepteerd. Doch streven naar het hoogst haalbare wordt door ons als een uitdaging gezien.

Op onze school proberen wij de kinderen zo lang mogelijk als groep bij elkaar te houden. Zittenblijven of versnellen is voor ons niet dé oplossing. Aanpassen van de gestelde taken, verscheidenheid in verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding, verdieping als beperking van de leerstof leiden. Toch komt ook zittenblijven op onze school voor. Soms verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling niet parallel met de meerderheid van de groep en voelt een kind zich beter thuis bij het wat jongere kind. In overleg met u wordt dan bepaald of uw kind doubleert.

Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te bekijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen nemen. Wij weten dat de basis voor het leren en ontwikkelen voor een stuk ligt in het “graag naar school gaan”.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids