Uitgangspunten


Naar de schoolgids index


“De Kroevert” heeft een open karakter en ieder kind is welkom. Niemand wordt uitgesloten op grond van geloofsovertuiging, ras of sekse.

Verder komt dit open karakter tot uiting door de situering in het centrum van de dorpsgemeenschap Kronenberg, de plek van de school binnen de dorpsgemeenschap als ook door het persoonlijke contact van teamleden met kinderen en ouders.

“De Kroevert” staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend verandert. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de kwaliteit van het onderwijs niet uit het oog verliezen.

De kerndoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden, die wij invoeren, worden daarop getoetst. Zo nodig roepen wij bij het vernieuwen van methoden deskundige hulp in.

De schoolse vakken beheersen is één doel. Maar met ons onderwijs beogen wij meer. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van) de opvoeding bij.

Kinderen leren samenwerken. Ze leren plannen en verantwoor­delijkheid dragen. Ze leren van en met elkaar. Vooral bij de jongste kinderen vinden wij het spel en het spelen bij het ontwikkelen van deze sociale vaardigheden erg belangrijk.

Om dit alles te realiseren is een goede samenwerking met ouders een eerste vereiste. Ongeveer veertig weken per jaar gaat uw kind naar onze school. Daar treft het andere kinderen uit de naaste omgeving, ontmoet het (nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes, leert het omgaan met klasgenoten, maar ook met jongens en meisjes van andere groepen. Dit sociale aspect in onze schoolgemeenschap vinden wij erg belangrijk.

Een geregeld contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Uw belangstelling en medewerking wordt door ons zeer op prijs gesteld.                           


Download deze pagina Download de gehele schoolgids