Zelfstandig werken


Naar de schoolgids index


In alle groepen wordt structureel zelfstandig gewerkt door de kinderen. Deze manier van werken sluit goed aan bij onze uitgangspunten ten aanzien van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens het zelfstandig werken komt de leerstof vanuit de methodes aan bod en tevens een uitbreiding en/of aanpassing van de leerstof voor de kinderen die meer kunnen en of die een eigen leerlijn volgen.

De doelen van zelfstandig werken zijn als volgt omschreven:

 • Zelfstandig werken (als doel voor persoonlijkheidsontwikkeling);
 • Zelf naar oplossingen leren zoeken;
 • Leren omgaan met regels en afspraken;
 • Leren hulp te geven en te aanvaarden;
 • Leren samenwerken;
 • Leren initiatief te nemen;
 • Leren omgaan met materialen;
 • Eigen werk kritisch leren te beoordelen;
 • Keuzes leren maken;
 • Leren plannen.
 • Zelfstandig werken (als voorwaarde voor een goede klassenorganisatie);
 • Gelegenheid creëren voor extra instructie en begeleiding aan de kinderen
 • Hulp bieden aan kinderen met leermoeilijkheden / stoornissen
 • Creëren van mogelijkheden tot observatie
 • Stimuleren van de sociale ontwikkeling van de leerlingen
 • Mogelijkheden bieden voor differentiatie (tempo, niveau, interesse etc.)

De leerinhouden die geschikt zijn voor zelfstandig werken moeten aan bepaalde criteria voldoen en de materialen die gebruikt worden aan bepaalde voorwaarden. Deze criteria en voorwaarden zijn door de leerkrachten beschreven.

Ook in het beheersingsniveau van zelfstandig werken dient ontwikkeling te zitten. Deze wordt door de leerkracht bewaakt en begeleid.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids