Wereldoriëntatie


Naar de schoolgids index


De wereldoriënterende vakken bestaat uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie maar ook wetenschap en techniek. Het onderwijs is sterk in beweging en als school richten we ons op de 21e eeuwse vaardigheden.  Dit betekent dat er met name in de wereldoriënterende vakken steeds meer een verschuiving plaats vindt van kennisoverdracht naar het aanleren van vaardigheden.

Bovenstaande vakken worden thematisch aangeboden via de methode Blink.

Bij het verzamelen van informatie spelen de bibliotheek en het internet een belangrijke rol. Kinderen leren om belangrijke zaken te onderscheiden van minder belangrijke zaken en doelgericht te werken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids