Rekenen


Naar de schoolgids index


De rekenles bestaat niet alleen uit rijtjes sommen oefenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen etc. Op “De Kroevert” leren wij de kinderen (volgens de methode “Pluspunt”) rekenen door praktische probleempjes uit het dagelijks leven op te lossen. Realistisch rekenonderwijs wordt dit genoemd. Praten over de oplossingswijzen en vergelijken met elkaar. Het zijn telkens terugkerende activiteiten bij een rekenles.

In de groepen 5 t/m 8 maken we voor de verwerking van bovengenoemde vakken gebruik van de digitale verwerking via Snappet.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids