Expressie


Naar de schoolgids index


Op verschillende manieren kunnen kinderen uitdrukking geven aan hun expressie. Op onze school bestaat dat uit tekenen, handvaardigheid, muziek, beweging en spel. Daarnaast krijgen de kinderen ook technieklessen.

Verder leren we de kinderen een aantal basistechnieken, opklimmend in moeilijkheidsgraad, op het gebied van:

  • Tekenen
  • Muziek
  • Het bevorderen van het mondeling taalgebruik
  • Beweging en spel

In de groepen 5 t/m 8 worden al deze gebieden weggezet in de Creaniek. Kinderen krijgen een ruim aanbod waaruit ze zelf mogen kiezen wat ze die week gaan doen.  

Het muziekonderwijs wordt aangeboden door een vakleerkracht, waarbij de doelstelling is verbetering van het muziekonderwijs, kinderen een basis geven in muziekonderwijs (Algemene Muzikale Vorming) en samenwerking met de plaatselijke fanfare.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids