Taal


Naar de schoolgids index


Bij de taalles (volgens de methode “Taal in Beeld”) besteden we veel aandacht aan spreken en luisteren, aan taalbeschouwing en aan schrijven (stellen). Voor het aanleren van een correcte spelling gebruiken we de methode “Spelling in Beeld”.


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids