Aanbod leerstof


Naar de schoolgids index


In groep 1-2 is het aanbod thematisch en gerelateerd aan spel.

In groep 3 t/m 8 is dit aanbod voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal methodisch. Voor  de wereldoriënterende vakken gebruiken we een methode die de vakken thematisch aanbiedt.


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids