Volgsystemen


Naar de schoolgids index


Centraal staat dat we zoveel mogelijk kijken naar wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Hiervoor hebben we verschillende observatie- en leerlingvolgsystemen. In groep 1-2 volgen we de kinderen met het leerlingvolgsysteem KIJK! en het Cito-LOVS. In de groepen 3 t/m 8 gebuiken we het Cito-LOVS (leerspecifieke doelen) en SCOL(sociaal-emotioneel). Ook gebruiken we het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, waarmee we kinderen die hoogbegaafd zijn signaleren.

De gegevens uit deze systemen vormen de basis voor de groepsplannen, van waaruit we, geleid door methodieken, ons onderwijs binnen de mogelijkheden aanpassen aan de behoefte van de leerling.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids