De kerndoelen


Naar de schoolgids index


In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staan alle kerndoelen omschreven. Deze kerndoelen beschrijven in grote lijnen het verplichte onderwijsaanbod op scholen. Het vertalen van de kerndoelen naar de dagelijkse onderwijspraktijk wordt voornamelijk uitgewerkt in methoden.

Op onze school zijn de laatste jaren de belangrijkste onderwijsmethoden aangepast aan de in de kerndoelen omschreven verplichte aandachtspunten.

Er zijn twee typen kerndoelen:

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

Deze doelen zijn gericht op het ontwikkelen van algemene vaardigheden en hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod. Ze zijn gegroepeerd rond zes thema’s:

 • Werkhouding
 • Werken volgens plan
 • Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën
 • Zelfbeeld
 • Sociaal gedrag
 • Nieuwe media

Leergebiedspecifieke kerndoelen

Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald leergebied / vak.

We onderscheiden zes leergebieden:

 • Nederlandse taal
 • Engels taal
 • Rekenen / wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Lichamelijke oefening
 • Kunstzinnige vorming

Download deze pagina Download de gehele schoolgids