Het onderwijs


Naar de schoolgids index


Taal

Bij de taalles (volgens de methode “Taal in Beeld”) besteden we veel aandacht aan...

Lees meer

De kerndoelen

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staan alle kerndoelen omschreven. Deze kerndoelen...

Lees meer

Volsystemen

Centraal staat dat we zoveel mogelijk kijken naar wat het kind nodig heeft om zich goed te...

Lees meer

Aanbod lesstof

In groep 1-2 is het aanbod thematisch en gerelateerd aan spel. In groep 3 t/m 8 is dit aanbod...

Lees meer

Rekenen

De rekenles bestaat niet alleen uit rijtjes sommen oefenen, optellen, aftrekken,...

Lees meer

Wereldoriëntatie

De wereldoriënterende vakken bestaat uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie...

Lees meer

Expressie

Op verschillende manieren kunnen kinderen uitdrukking geven aan hun expressie. Op onze school...

Lees meer

Zelfstandig werken

In alle groepen wordt structureel zelfstandig gewerkt door de kinderen. Deze manier van werken...

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids