Bescherming persoonsgegevens


Naar de schoolgids index


De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de WBP zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén van de dingen die de WPO voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk rapport op te stellen. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan noodzakelijk zijn worden opgenomen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids