Voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit meerdere scholen. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze zo goed mogelijk te begeleiden. Tenslotte betekent het voor de kinderen een hele overgang van een “kleine” vertrouwde school naar een “grote” school te moeten.


 

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek krijgen de ouders van de schoolverlaters van de groepsleerkracht(en) een advies over de keuzemogelijkheden van hun kind na de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende de laatste jaren behaald heeft.

Bij de advisering spelen ook  werkhouding en interesse van het kind een voorname rol. De leer­krachten van groep 8 maken op basis van al deze gegevens een onderwijskundig rapport op voor de vervolgschool. Dit uitgebreide rapport is de overdracht van de basisschool naar de middelbare school en wordt, voordat het naar de vervolgschool verstuurd wordt, met de ouders doorgesproken.

De eindtoets  (Route 8) wordt in april afgenomen. Deze is meestal een bevestiging van het advies van de leerkracht. Dit advies kan alleen nog naar boven bijgesteld worden. In het geval dat ouders het niet eens zijn met het advies van de school, kunnen zij dit aangeven. De middelbare school volgt het advies van de basisschool.

Basisschool de Kroevert - Kronenberg & Evertsoord

Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schrifte­lijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Tevens is er een mondelinge toelichting tijdens de feedbackmiddag. Uit de verkregen gegevens is voor ons af te leiden of de advisering -achteraf- al dan niet juist is geweest.

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan om zich goed te oriënteren. De ervaring leert, dat de kinderen op die manier goed in staat zijn hun voorkeurschool aan te geven.

In maart dient u vervolgens uw kind zelf aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids