Pesten

Onderwijsprotocol tegen pesten


Naar de schoolgids index


Op bassischool “De Kroevert” hanteren we het pestprotocol. Het protocol tegen pesten beoogt via samenwerking eventueel pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het welbevinden, het welzijn en de toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren.

Daarnaast hanteren we een pestlogboek en een incidentenregistratie. Het pestlogboek is een intern document waarin we incidenten rondom pesten noteren. Het logboek is een onderdeel van de incidentenregistratie. Ook ouders kunnen pestgedrag of hun zorgen rondom pestgedrag melden via een link op de site. Zeker als het om pesten gaat is het contact met de ouders van de betrokken kinderen zeer belangrijk.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids