Huiswerk


Naar de schoolgids index


Alleen in groep 7 en 8  wordt – twee maal per week- structureel huiswerk meegegeven. Het betreft hier beurtelings reken- en taalwerk. Wij hebben met dit huiswerk een tweeledig doel voor ogen.

Enerzijds willen wij hiermee de kinderen al laten wennen aan het (thuis) verrichten van opdrachten als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Anderzijds is het opgegeven werk een goede aanvulling op de gebruikte methode.

Het huiswerk wordt gecontroleerd en nagekeken. We verwachten van de ouders dat ze enige controle uitoefenen op dit werk.

In de overige groepen wordt slechts af en toe huiswerk gegeven, zoals het maken van een spreekbeurt.  Ook het afmaken van werk of van do­cumentatiewerkstukjes kan soms door de kinderen thuis gebeuren.

De kinderen mogen thuis ook aan de leerdoelen van Snappet werken of lessen afmaken. Ze mogen niet in toekomstige lessen werken.

Het kan voor een leerling belangrijk zijn om thuis nog extra te oefenen. Dit kan op aanvraag van de leerkracht of ouders. In onderling overleg wordt dit oefenwerk afgestemd. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids