Huiswerk


Naar de schoolgids index


Alleen in groep 7 en 8  wordt – twee maal per week- structureel huiswerk meegegeven. Het betreft hier beurtelings reken- en taalwerk. Wij hebben met dit huiswerk een tweeledig doel voor ogen.

Enerzijds willen wij hiermee de kinderen al laten wennen aan het (thuis) verrichten van opdrachten als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Anderzijds is het opgegeven werk een goede aanvulling op de gebruikte methode.

Het huiswerk wordt gecontroleerd en nagekeken. We verwachten van de ouders dat ze enige controle uitoefenen op dit werk.

In de overige groepen wordt slechts af en toe huiswerk gegeven, zoals het leren van een proefwerk. Ook het afmaken van werk of van do­cumentatiewerkstukjes kan soms door de kinderen thuis gebeuren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids