Doubleren en versnellen


Naar de schoolgids index


Intern bespreekt de groepsleerkracht  de vorderingen van zijn/haar leerlingen met het kwaliteitsteam.

Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. De situatie kan echter ontstaan dat de school of de ouders het beter achten dat een kind een jaar doubleert of een jaar overslaat. In dit geval volgt de school de onderstaande procedure.

  1. Indien de ontwikkeling van een kind achterblijft of zich juist versneld ontwikkelt, wordt het kind besproken met een collega uit het kwaliteitsteam.
  2. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de leerkracht een gesprek met de ouders en wordt, indien nader onderzoek gewenst is, toestemming gevraagd een extern bureau in te schakelen. Dit dient uiterlijk in de 10-minuten-gesprekken in het voorjaar besproken te worden.
  3. Daarna vindt er een gesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht en de collega uit het kwaliteitsteam.
  4. Tijdens een open gesprek bespreekt de school de argumenten om het kind te laten doubleren of te versnellen. Mede afhankelijk van de argumenten van de ouders neemt de school (na overleg met de directeur en de betrokken leerkracht(-en)) in een tweede gesprek met de ouders een besluit, waarbij het definitieve advies van de school bindend is. Ook wordt dan besproken bij welke leerkracht en leerlingen het kind geplaatst wordt.
  5. Van alle besprekingen wordt het verslag opgenomen in het leerlingendossier.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids