Voorzieningen voor de zorg


Naar de schoolgids index


De leerkracht kan de hulp inschakelen van de interne begeleider. Samen kijken zij hoe het kind verder geholpen kan worden met het leer- en/of gedragsprobleem. Ook ouders kunnen bij de IB’er terecht.

Op basis van verdiept pedagogisch-didactisch onder­zoek stelt de interne begeleider samen met de leerkracht een plan van aanpak op. De leerkracht gaat dan werken volgens dit plan van aanpak. Het kan ook zijn dat de uitvoering van het plan gedaan wordt door een ondersteuner. Dit kan een leerkracht of een ambulant begeleider zijn. Het kan betekenen dat een kind extra ondersteunt wordt door een lid van het ondersteuningsteam. Dit zijn meestal meerdere momenten per week.

Binnen het cluster is er driewekelijks een overleg tussen de IB’ers. Soms sluit hier een medewerkster van het BCO bij aan. In dit overleg worden leerlingen besproken waar de IB’ers vragen over hebben waardoor IB’ers met en van elkaar kunnen leren.
 

“De Kroevert” kent ook groepsbesprekingen. Deze vinden driemaal per jaar plaats. De lopende groepsplannen, resultaten van pas afgenomen toetsen en zaken die opvallen worden dan besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids