Voorzieningen voor de zorg


Naar de schoolgids index


Als de leerkracht vragen heeft over de begeleiding van een leerling kan de hulp gevraagd worden van het kwaliteitsteam van de school. Samen zoeken zij naar antwoorden en werkwijzen waarmee het kind verder geholpen kan worden. Ook ouders kunnen bij de IB’er terecht.

Soms op basis van verdiept pedagogisch-didactisch onder­zoek stelt de collega van het kwaliteitsteam samen met de leerkracht een plan van aanpak op. De leerkracht gaat dan werken volgens dit plan van aanpak. Het kan ook zijn dat de uitvoering van het plan gedaan wordt door een ondersteuner. Dit kan een leerkracht, een onderwijsassistent of een ambulant begeleider zijn. Dit alles gebeurt in overleg en samenwerking met de ouders plaats.

Soms is het nodig hulp van buitenaf in te schakelen.

De gezinscoach is een vaste gesprekspartner van onze school. Als het wenselijk geacht wordt door ouders en school, kan de gezinscoach gevraagd worden mee te denken over een volgende stap in begeleiding of onderzoek van een leerling.

“De Kroevert” kent ook groepsbesprekingen. Deze vinden driemaal per jaar plaats. De lopende zaken binnen de groep, de resultaten van pas afgenomen toetsen en zaken die opvallen worden dan besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids