Volgen van de ontwikkeling


Naar de schoolgids index


Samen werken aan onderwijs dat zo goed mogelijk past bij elk kind. Proberen rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Kijken naar wat het kind nodig heeft: Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeftes van het kind. Dat hoort bij onderwijs op maat. Ook op onze school heeft dit een belangrijke plaats ingenomen en is herkenbaar geworden in activiteiten van alledag.

Het kan immers gebeuren dat het op school moeilijk gaat met uw kind. Wellicht dat uw kind dan extra begeleiding nodig heeft. Gewoon om te leren wat het kan! Om het leerplezier te verhogen en om te voorkomen dat het nog meer in de problemen raakt.

Wij hebben er dan ook voor gekozen om leerlingen enkele malen per week zelfstandig te laten werken aan leertaken. Dit geeft de leerkracht ruimte om meer aandacht te geven aan die kinderen die het nodig hebben. Door er mee te praten en er naar te luisteren. Door samen te werken met één of enkele kinderen, speciale leertaken uit te zoeken en uit te leggen.

Soms schakelt de leerkracht de hulp in van een collega: de interne begeleider. Samen kijken zij hoe het kind verder geholpen kan worden.

Op onze school maken wij ook gebruik van het Cito- leerlingvolgsysteem.

Dit systeem van toetsen en begeleidingsmaterialen helpt de leerkracht om elk kind over een langere periode te volgen. Gaat hij of zij wel vooruit? Of is er sprake van stilstand of zelfs achterstand? De aanwijzingen die het systeem geeft helpen de leerkracht om het kind gericht verder te helpen.

Als er vragen zijn over een leerling waar de leerkracht en het kwaliteitsteam er samen niet uitkomen, kan er externe hulp gevraagd worden.

De leerkrachten van de groepen 1-2 gebruiken verder het observatiesysteem KIJK, waarmee alle kinderen gevolgd worden. Met dit instrument krijgen de leerkrachten goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen ze gepast vervolgaanbod plannen.

Op sociaal-emotioneel gebied maken we gebruik van het signaleringssysteem SCOL. Ook hier geldt dat de uitslagen geanalyseerd en besproken worden met de IB ’er. Indien nodig worden hier interventies op gezet.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids