De zorg voor kinderen


Naar de schoolgids index


Nieuwe leerlingen

Plaatsing van nieuwe leerlingen op “De Kroevert”. Voorafgaande aan het schooljaar...

Lees meer

Volgen van de ontwikkeling

Samen werken aan onderwijs dat zo goed mogelijk past bij elk kind. Proberen rekening te houden...

Lees meer

Voorzieningen voor de zorg

Als de leerkracht vragen heeft over de begeleiding van een leerling kan de hulp gevraagd worden...

Lees meer

Speciale zorg

Om het onderwijs voor het kind zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het...

Lees meer

Passend onderwijs

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat.  Als ouder kiest u zelf...

Lees meer

Lees- en spellingproblemen

De kwaliteitsteamleden van de basisscholen van Dynamiek Scholengroep hebbende afgelopen jaren...

Lees meer

Sociaal emotionele ontwikkeling

Belangrijk op onze school vinden we dat: kinderen met plezier naar school komen en zich daar...

Lees meer

Gebiedsteam / gezinscoach

De nieuwe dienstverlening van de gemeente Horst aan de...

Lees meer

Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Dynamiek Scholengroep. Het werken met deze...

Lees meer

Actief burgerschap

Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen hun sociale vaardigheden alleen van thuis...

Lees meer

Rapportage naar ouders

Wij vinden samenwerken met ouders van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Ouders...

Lees meer

Doubleren en versnellen

Intern bespreekt de groepsleerkracht  de vorderingen van zijn/haar leerlingen met het...

Lees meer

Huiswerk

Alleen in groep 7 en 8  wordt – twee maal per week- structureel huiswerk meegegeven....

Lees meer

Voortgezet onderwijs

Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit...

Lees meer

Buitenschoolse activiteiten

Op “De Kroevert” vindt jaarlijks een groot aantal terugkerende activiteiten plaats....

Lees meer

Pesten

Op bassischool “De Kroevert” hanteren we het pestprotocol. Het protocol tegen...

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids