Uitstroom naar voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


In onderstaand schema leest u de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste vijf jaren.

 

Uitstroom leerlingen basisschool “De Kroevert”

  2021 2020

2017

2018 2019

LWOO of LWOO+

         

VMBO-B

0 1

1 1

VMBO-K

1 4 3 2 1

VMBO-T

2 2

2 2

HAVO (t)

4 1

1 5

VWO

2 2

0

3 2

Totaal aantal kinderen

9 10

11

9 11

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids