Uitstroom naar voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


In onderstaand schema leest u de uitstroom van onze schoolverlaters gedurende de laatste vijf jaren.

 

Uitstroom leerlingen basisschool “De Kroevert”

 

2014*

2015

2016

2017

2018 2019

LWOO of LWOO+

3 = 12.5%

1 = 7%

8.5%

     

VMBO-B

1 = 4%

   

1 = 9%

1=11% 1=9%

VMBO-K


 

1=7%

25%


 

1=9% 2=22% 3=27%

VMBO-G

1 = 4%


 


 


 

   

VMBO-T

7 = 29%

6 = 43%

25%

2 = 18%

2=22% 3=27%

HAVO (t)

5 = 21%

3 = 21%

8.5%

5 = 45%

1=11% 4=36%

VWO

6 = 25%

3 = 21%

33 %

2 = 18%

3=33% 0

Totaal aantal kinderen

24

14

12

11

9 11

* Vanaf 2014 worden er enkelvoudige adviezen gegeven

10.3 Resultaten van Cito Eindtoets Basisonderwijs (gecorrigeerde score Leerlinggewicht)

Hieronder staan de scores van onze school van de afgelopen vijf  jaar. De schaal loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan. Het “Gemiddelde van de schoolgroep” geeft het gemiddelde aan van alle scholen die met onze school vergelijkbaar zijn (een vergelijkbare leerlingpopulatie).

 

Vanaf 2018 wordt op alle scholen van Dynamiek Scholengroep niet meer de cito-eindtoets afgenomen maar Route 8.

Schooljaar:

2014

2015

2016

2017

2018 2019

De Kroevert:

534.7

535.7

533.8

536.6

205  

Landelijk gemiddelde schoolscore

534.6

534.9

534.6

535.2

206  

Aantal leerlingen

24 van 24

14 van 14

12 van 12

11 van 11

9 van 9  

Download deze pagina Download de gehele schoolgids