Ontwikkelingen van het onderwijs


Naar de schoolgids index


Een volledig verslag van de ontwikkelingsonderwerpen en de evaluatie hiervan kunt u lezen in het jaarplan/jaarverslag. De plannen voor het nieuwe schooljaar staan in het jaarplan.

U kunt deze documenten opvragen bij de directie.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids