Stagiaires


Naar de schoolgids index


Geregeld begeleiden wij stagiaires , o.a. van de PABO. Wij zijn niet alleen verplicht daartoe, maar vinden het een goede zaak om op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collegae. Bovendien is contact met PABO en jonge collega's ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang.

De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleraar, ook als ze soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Dit laatste is het geval bij vierdejaars studenten, die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan.

Daarnaast begeleiden we stagiaires van andere opleidingsinstituten zoals voor onderwijsassistent, klassenassistent, pedagogiek, gym.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids