Samenstelling


Naar de schoolgids index


De overheid geeft in toenemende mate meer vrijheden aan de scholen om het onderwijs naar eigen inzicht in te delen. Door deze toegenomen vrijheid wordt echter ook de eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs vergroot. Verder zien wij dat in het moderne basisonderwijs  steeds meer specialismen gevraagd worden. Denkt u eens aan kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch handelen of het financieel management van de school.

In uw tijd had u per klas waarschijnlijk te maken met één juf of één meester. Nu is er in Nederland praktisch geen groep meer, waar nog maar door één onderwijsgevende lesgegeven wordt. Ook op onze kleine school zijn in elke groep meerdere mensen actief. Waar meerdere leerkrachten in een groep werkzaam zijn, krijgt het specialisme vanzelf meer kans.

Ook door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen te bespreken met elkaar, komen wij als klein team, sterk te staan.

Het specialisme van de kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het gehele team met de problematiek van bijna elke individuele leerling wordt dan een echt vóórdeel.

Het is dus niet meer zo dat een leraar alle lessen voor een groep verzorgt. Door compensatieverlof,  Bapo of deeltijdarbeid zijn in bijna alle groepen twee leraren actief. Wij proberen niet meer dan twee verschillende gezichten voor de groep te laten staan. In de praktijk moeten wij echter constateren dat het niet altijd is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids