Overblijfmogelijkheden


Naar de schoolgids index


Tussen de middag blijven veel kinderen over.
De kinderen blijven in “de Torrekoel” over en op vrijdag op school.

Er is een overblijfreglement opgesteld. Ook zijn er huishoudelijke regels gemaakt om het overblijven op een goede manier te kunnen laten plaatsvinden.

Tijdens de middagpauze nemen overblijfkrachten de zorg voor de kinderen op zich.

Voor het overblijven wordt een bijdrage gevraagd, die gebruikt wordt als vergoeding om de vaste overblijfkrachten voor hun werk te belonen.   

 

Het Nest

Het overblijven wordt gecoördineerd door Het Nest.

Ouders, die hun kind(eren) structureel laten overblijven dienen bij aanvang van het nieuwe schooljaar hiervoor een inschrijfformulier in te vullen.

Als u incidenteel van de overblijfregeling gebruik maakt, dient u enkele dagen van tevoren telefonisch of schriftelijk de overblijfkrachten hiervan in kennis te stellen.

Het overblijfreglement, huishoudelijke regels en inschrijfformulier voor het overblijven zijn bij de overblijfcoördinator en op school verkrijgbaar.

Basisschool de Kroevert - Kronenberg & Evertsoord


Download deze pagina Download de gehele schoolgids