Ouderbetrokkenheid


Naar de schoolgids index


Belangrijk vinden wij ook het directe contact tussen ouders en school. Daarom verwachten wij  u op de ouder kind gesprekken om samen met ons over de vorderingen en het wel en wee van uw kind te praten. In het begin van het school jaar en na de uitreiking van de rapporten worden deze avonden gehouden.

Aan het einde van het ‘oude’ schooljaar worden er voor het nieuwe schooljaar altijd ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij activiteiten in en rond de school. Op onze school worden een aantal activiteiten georganiseerd door de ouderraad. Ook hierbij is uw hulp van harte welkom.

Vele ouders zijn ook direct betrokken bij het inhoudelijke onderwijs op school. Een aantal ouders is lid van de ouderraad of de medezeggen­schapsraad en denkt daarin mee over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs van “De Kroevert”.

We willen graag horen hoe ouders over onze school denken en hoe zij denken dat we het onderwijs aan hun kinderen kunnen verbeteren. We informeren ouders over de ontwikkeling van de school tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar en organiseren vierjaarlijks een avond waarin we ouders vragen met ons na te denken over de toekomst van de school op onderwijskundig gebied.

Wij zijn er trots op, dat zoveel ouders zo begaan zijn met het onderwijs en dat zo velen hun steentje bijdragen aan de school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids