Informatievoorzieining


Naar de schoolgids index


Bij het begin van het schooljaar wordt er in alle groepen een “inloopuurtje” gehouden. Tijdens dit inloopuurtje kunt u kennis maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. Natuurlijk vindt vooral een kind uit de onderbouw het fijn om u zijn / haar nieuwe plekje te laten zien.

De jaarkalender kunt u vinden binnen ISY, ons communicatiesysteem. Hierin kunt u allerlei praktische informatie vinden die betrekking heeft op de hele school, bijv. wanneer de vakanties zijn, wanneer bijzondere dagen zijn of wanneer bepaalde activiteiten gepland staan. Het is een bijzonder nuttige informatiebron die in elk gezin zijn plekje heeft gevonden.

Elk schooljaar krijgt u van de groepsleerkracht van uw kind informatie over alle mogelijke onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs in zijn of haar eigen groep. Informatie over de leerstof die er dat jaar wordt aangeboden, wanneer de gymtijden van uw kind zijn, de namen van alle kinderen uit de groep om een paar voorbeelden te noemen.

Belangrijk vinden wij ook het directe contact tussen ouders en school. Daarom nodigen wij u een aantal keer per jaar op school uit om samen over de vorderingen en het wel en wee van uw kind te praten.

De oudervereniging vraagt bij het begin van elk schooljaar aan ouders/verzorgers om zich op te geven voor allerlei activiteiten die zij samen met het team organiseert. Dit zijn bijvoorbeeld Sintermerte, Sinterklaas, kindermarkt of bij het versieren van de school. Sommige van deze activiteiten zijn zelfs onuitvoerbaar geworden zonder uw hulp.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids