De diverse geledingen


Naar de schoolgids index


 

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is om samen met school activiteiten voor de kinderen te organiseren...

Lees meer

Medezeggenschapsraad

Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en...

Lees meer

De GMR

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden....

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids