Leerkracht ziek


Naar de schoolgids index


Bij ziekte van de leerkracht wordt er, in bijna alle gevallen, gezorgd voor een vervanger, we streven er naar om dit door een en dezelfde persoon te laten uitvoeren. Het kan echter ook voorkomen dat er geen vervanging is voor de zieke leerkracht. In dat geval worden de kinderen de eerste dag opgevangen in school door ze te verspreiden over andere groepen of door inzet van stagiaires.

Mocht er na de eerste dag nog geen vervanging zijn worden de kinderen van de groep met de zieke leerkracht in het meest ongunstige scenario naar huis gestuurd. Zou er de volgende dag nog geen vervanging zijn, dan wordt een andere groep naar huis gestuurd. Ouders worden hierover geïnformeerd via een noodbericht op ISY.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids