Missie / visie

Samen kun je meer

De Kroevert heeft een open karakter en ieder kind is welkom. Dit open karakter komt zowel tot uiting door de situering in het centrum van de dorpsgemeenschap Kronenberg, als ook door het persoonlijke contact van teamleden met kinderen en ouders.

Onze school heeft zowel letterlijk als figuurlijk een centrale plek in Kronenberg.

De Kroevert staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend verandert. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.


Kerndoelen​

De kerndoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk kinderen behalen. Methodes, die wij invoeren, worden daarop getoetst. Tegenwoordig voldoen nieuwe methodes aan de gevraagde kerndoelen. De schoolse vakken beheersen is één doel. Maar met ons onderwijs beogen wij meer.

Daar hoort ook een stuk sociaal- emotionele opvoeding bij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, leren verantwoordelijkheid te dragen, en leren omgaan met elkaar.


Samenwerking met ouders​

Een goede samenwerking met ouders vinden wij essentieel. Kinderen brengen een groot deel van de dag door op onze school. De school is dus een zgn. “tweede huis” voor uw kind. Daar treft het andere kinderen uit de naaste omgeving, ontmoet het (nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes, leert het omgaan met klasgenoten, maar ook met jongens en meisjes van andere groepen. Dit sociale aspect op onze school vinden wij erg belangrijk.