Leerling- en ouderpopulatie

Samenwerking is de basis

De leerlingen van onze school wonen in een plattelandsgemeenschap met ruim 1400 inwoners (Kronenberg en Evertsoord). De dorpen maken deel uit van de gemeente Horst aan de Maas.

Horst aan de Maas is ontstaan op 1 januari 2010 uit een verbinding tussen 16 dorpen. In de gemeente zie je veel landbouw, tuinbouw en toerisme. Verbondenheid en samenwerking zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke organisatie, maar ook van de gemeenschap; inwoners, ondernemers en de vele verenigingen. Samen maken we Horst aan de Maas!

De school is gesitueerd in een wijk met diverse soort bebouwing, van huurhuizen tot vrijstaande woningen. Het merendeel van de ouders heeft een middelbare of hogere opleiding.

Onze school is een school met weinig kinderen met een extra leerlinggewicht. Het aantal jongens en meisjes is bijna gelijk op onze school. Ook heeft bijna elke jongen en/of meisje vooraf op de peuterspeelzaal of dagopvang gezeten. Van de 95 leerlingen praat het merendeel van de leerlingen het Limburgs dialect thuis.

Ouders tonen een grote betrokkenheid bij de school. Dit zien we o.a. terug door een hoge opkomst bij de oudergesprekken en bij de groepsinformatieavonden.

De uitstroomgegevens van onze kinderen staan vermeld in de schoolgids. Een analyse van de uitstroomgegevens leidt tot de conclusie dat de adviezen van school t.a.v. de schoolverlaters goed zijn.