Gouden weken

Een goed begin is het halve werk! Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt in één keer het doel van de Gouden Weken. De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de eerste weken na een zomervakantie weer tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding hierbij is erg belangrijk. Juist deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming, zodat normen door de klas en de leerkracht samen worden bepaald. 
In de weken tot aan de herfstvakantie werken we samen met de kinderen aan groepsvorming.

De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich prettig en veilig voelen. Dat prettig en veilig voelen hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar opschieten is niet altijd vanzelfsprekend. De eerste weken besteden we hier veel aandacht aan middels groepsactiviteiten. Te denken valt aan verschillende vormen van energizers, coöperatieve spellen, elkaar beter leren kennen, samenwerk-opdrachten en lessen die passen bij ‘samen spelen en werken’.

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij groepsvorming. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk kind is loyaal aan zijn ouders. Het kind is echter ook loyaal naar zijn of haar leerkracht. Als ouders en leerkrachten op één lijn zitten wat betreft de aanpak richting het kind, wordt het “effect” verdubbeld. 
 
We hopen op weken vol sfeer en een goed groepsgevoel waar we het komende jaar nog veel plezier van gaan hebben!