Continuerooster

 De Kroevert heeft vanaf schooljaar 2020-2021 een continurooster ingevoerd dat het beste past bij de huidige situatie.

Het continurooster van basisschool DeKroevert ziet er als volgt uit:
Alle dagen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. Met uitzondering van de woensdag. Dan gaan de kinderen naar school van 8.30-12.15 uur.

Groep 1 t/m 4 heeft ook op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De lunch

Voor- of nadat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht, gegeten en gedronken gedurende vijftien minuten. Meerdere groepen kunnen mogelijk samen eten onder begeleiding van 1 persoon. Op dat moment kunnen de andere leerkrachten alvast pauze nemen.

De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. De lunchtijd is geen lestijd voor de kinderen.

Het lunchen is een ontspannend moment voor de kinderen. Er wordt voorgelezen, samen gekletst of een filmpje gekeken.

Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas en kunnen kinderen spelletjes doen, een boekje lezen of even kletsen en ontspannen.

Omdat kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is.

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen. Denk hierbij aan:

·        handen wassen voor het eten

·        iedereen begint op hetzelfde moment met eten

·        netjes eten en drinken

·        blijven zitten onder het eten en drinken

·        netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken

·        wachten totdat iedereen klaar is met eten

·        overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis

 

Denkt u aan het meegeven van een gezond lunchpakket? U kunt daarbij denken aan boterhammen, groente en fruit. Daarbij horen geen snoepjes en koeken. Die mogen de kinderen weer nuttigen na schooltijd. Geef kinderen een hoeveelheid mee die ze ook daadwerkelijk kunnen opeten en niet veel te veel.

Denkt u ook aan iets te drinken? Zoals melk, drinkyoghurt en sap. U kunt dit meegeven in een drinkbeker. Koolzuurhoudende drankjes nemen de kinderen niet mee naar school. Controleer goed of deze drinkbeker niet lekt. U kunt deze evt omwikkelen met aluminiumfolie. Dat helpt bij warm weer het drinken koel te houden.

Op school is er geen mogelijkheid om thee te drinken. Het aantal kinderen op school maakt het niet mogelijk om dit op een verantwoorde manier binnen de lunchtijd te verzorgen. Daarnaast is dit ook een maatregel vanuit veiligheidsoogpunt.

Kinderen laten snoepgoed thuis.

Na het eten worden de tafels schoongemaakt.

Middelen

In het kader van hygiëne en veiligheid komen eten (lunchboxen) en drinken van de kinderen in de lunchtas op de gang op een speciale plek. Ouders wordt geadviseerd om zgn. koellunchboxen aan te schaffen of koeltasjes te gebruiken. Het drinken kan op school in de koelkast.

Elke groep heeft voldoende speelgoed/gezelschapsspelletjes voor het overblijven tussen de middag als het slecht weer is en de kinderen niet naar buiten kunnen.

Begeleiding

De begeleider eet samen met de kinderen tussen de middag en zorgen ervoor dat de lunch ordentelijk verloopt. In de groepen 1 t/m 5 is vrijwillige hulp van ouders tijdens de lunch een mogelijkheid die geregeld kan worden. Voorbeelden van ouderhulp zijn: het uitdelen van eten en drinken, het opruimen na afloop van de lunch en toezicht houden.

Buiten/binnen spelen

Na of voor het lunchen wordt er buiten gespeeld gedurende 15 minuten. Bij het buiten spelen is er toezicht door middel van de pleinwacht. Dat toezicht kan ook verzorgd worden door ambulante medewerkers en ouders. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.

Rooster pleinwacht

Uitgangspunten voor het rooster van de pleinwacht voor het continurooster zijn:

·        zowel leerkrachten als personeelsleden zonder groep kunnen pleinwacht hebben ’s ochtends dan wel tussen de middag.

·        er loopt altijd 1 pleinwacht buiten.

 

·        studenten kunnen worden ingepland.