Overblijven

Basisschool De Kroevert biedt aan alle leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. De coördinatie van het overblijven gebeurt door een medewerker van Het Nest. Tijdens het overblijven wordt er naar gestreefd dat er rustig en in een goede sfeer gegeten kan worden. De kinderen blijven over in twee zalen van gemeenschapshuis 'De Torrekoel'.

Tijdens de middagpauze zijn er steeds minimaal twee overblijfkrachten die de zorg voor een van beide groepen kinderen op zich nemen. De kinderen nemen van huis brood, drinken en eventueel fruit mee.

Voor het overblijven wordt een financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Deze vergoeding wordt onder andere gebruikt om de overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding te betalen, de huur van de Torrekoel te betalen en om spel- en tekenmateriaal aan te schaffen.

Coördinator is Elke van Beek

E-mail: tsokroevert(at)live.nl
Telefoon: 077-3545272

Ouders die hun kind(eren) structureel laten over­blijven, dienen bij aanvang van het nieuwe schooljaar een inschrijfformulier in te vullen waarmee de gegevens van hun kind actueel blijven.

Als u incidenteel van de overblijfregeling gebruik wilt maken, kunt u dit met de coördinator overleggen. Zij kijkt of er nog ruimte is in de groep.

Het overblijfreglement, de huishoudelijke regels en het in­schrijfformulier zijn hieronder te downloaden, zijn verkrijgbaar bij de coördinator en liggen in de hal bij het ouderhoekje.

Overblijfregelement

Huishoudelijke regels

Inschrijfformulier