Nieuwe ouders

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind

Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging om een afspraak te plannen voor een rondleiding en kennismaking. U kunt dan samen met uw kind een kijkje komen nemen in onze school. Wij proberen u dan een beetje de sfeer op onze school te laten proeven, u kunt er terecht met uw vragen en kennismaken met de leerkrachten.


Aanmelden

Tijdens deze kennismaking kunt u eventueel uw kind aanmelden. In verband met de organisatie van de groepen voor het nieuwe schooljaar vinden wij het prettig om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er gedurende het nieuwe schooljaar instromen.

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Tien weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. Zes tot 10 weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten

Tijdens het lopende schooljaar kunnen kinderen van andere scholen op “de Kroevert” worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Wij vinden het prettig als u uw kind bij deze aanmelding meeneemt. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht en de nieuwe klasgenootjes.

Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport toegestuurd.

Indien kinderen gedurende het schooljaar van een andere school naar onze school komen, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met de ouders.


Kennismaken

Ons plaatsingsbeleid:

  • Nieuwe kleuters mogen naar school de dag nadat zij 4 jaar zijn geworden
  • Onderstaand stukje komt van de site van de Rijksoverheid:

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden, gaat de leerplicht in. Uw kind is vanaf dat moment verplicht om naar school te gaan. De basisschoolperiode duurt voor de meeste kinderen 8 jaar (8 groepen). Soms duurt die periode langer. Leerlingen mogen uiterlijk tot en met het schooljaar waarin zij 14 jaar worden naar de basisschool.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen wennen. Dat mag maximaal 5 dagen. Scholen kunnen deze 5 dagen verdelen in 10 halve dagen of ervoor kiezen de kennismakingsperiode korter te laten duren. Basisscholen zijn niet verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden. Op onze school is dit 5x een dag(deel) in overleg met de ouders.